Utforska hästarnas visdom

I samband med att boken om Hästarnas Visdom släpps öppnar Lina Petersdotter Johansson upp möjligheten att fördjupa din egen relation till hästar och de vägar som de kan hjälpa dig till en större medvetenhet i alla dina möten i livet, övervinna rädslor och hinder som blockerar dig från att uppnå det som du önskar i ditt liv.

Transformerande samtal

Samtal där djurkommunikation, shamansk healing och coaching blandas för att hjälpa dig och din häst att släppa blockeringar och rädslor så att ni kan mötas på ett ännu djupare plan.

Plats: Zoom (tillsammans med ditt djur)

Tidsåtgång: ca 1 h Din investering: 1200kr

Transformerande möten

Ett fysiskt möte med mig, ditt/dina djur eller hästarna på Rotbrunna häst och kursgård där djurkommunikation, shamansk healing och coaching blandas för att hjälpa dig och din häst att släppa blockeringar och rädslor så att ni kan mötas på ett ännu djupare plan.

Plats: Hos dig (då tillkommer reseersättning) och ditt/dina djur eller på Rotbrunna häst och kursgård med stöd av deras hästar eller med eget djur.

Tidsåtgång: 1,5h Din investering: 1500kr

Transformerande samrörelse/Ridning

Genom en fördjupad närvaro och kroppsmedvetenhet i mötet med hästen där rörelse bjuds in (antingen ifrån marken eller uppsuttet) så når vi tillsammans med din egna eller en av Rotbrunna hästgårds fantastiska Lusitanos en ny nivå av samhörighet och gemenskap.

Plats: Hos dig (då tillkommer reseersättning) eller på Rotbrunna häst och kursgård med någon av deras hästar eller egen häst.

Tidsåtgång: 1,5h Din investering: 1500kr