Caroline Rothoff Håkansson

Caroline Rothoff Håkansson är en person som i hela sitt liv har levt med ett öppet sinne och är både medial och healer till sin natur. Hennes främsta förmåga är att se individen, bortom sina fysiska och mentala hinder och skador. 

Caroline är utbildad inom rehab, massör, akupunktör och även som medial vägledare, Soul Manifestation coach, healing och hypnos med regression och tidigare liv. 

Caroline är också leg. Sjuksköterska och har arbetat till största delen av sitt yrkesverksamma liv som medicinsk rådgivare. Detta blandat med många års arbete med rehabilitering av hästar som av olika anledningar har obalanser eller skador och därav följt dessa individer på deras resa tillbaka till balans. 

Tiden med alla dessa hästar, egna och andras, har gett mer insikt och tilltro till dessa djur än någonsin kunnat förväntas. En del av dessa hästar har även ansetts som omöjliga att rehabilitera och specifikt dessa individer har verkligen gjort all möda värd. De har uppmanat till att hon har fått gå in i djupet av sig själv för att hämta upp både sig själv och hästen för att kunna samspela till en inre resa av läkning som går på båda håll. 

Caroline har alltid haft en känsla av att var kallad att föra hästarnas talan, skrivit insändare i Tidningen ridsport och även debatterat vid olika tillfällen. Tävlingshästars situation har varit en del av hennes huvudfokus. Hon har även tillbringat mycket tid inom dressyr och hoppning på hög nivå, inom träning och tävling. Team Balance är Carolines nya plattform att arbeta utifrån, ett företag som är under uppbyggnad för att kunna möta människor och hästar att uppnå balans.  
Kontakt: teambalancehorse@gmail.com

Instagram: www.instagram.com/dressageteambalance