Hästarnas årsresa 2022-2023

30 september 2022 – 2 oktober 2023 – Distans med helgträffar.

Vem behöver du vara för att skifta från en dominans- och våldskultur till en kultur av tillit och kärlek?

Hästarna önskar att få kliva in ännu tydligare i sitt guidande och ge oss människor det stöd vi behöver på resan. De säger att vi är i ett skifte. Att vi levt i en dominans och våldskultur i tusentals år och nu har vi kommit fram till vägskälet. Skall vi fortsätta köra på i de spår vi känner. Spår som leder oss till en uppenbar katastrof eller ska vi byta riktning, skifta till en tillits och kärlekskultur? Valet är vårt och den här årsresan är deras erbjudande om stöd och hjälp på vår väg.

Denna årsresa kommer innehålla 5 helgträffar (en långhelg) där vi fysiskt möter hästarnas i deras guidande. Vi kommer främst att arbeta med mina närmaste hästkollegor, Lusitanohästarna på Rotbrunna Häst och kursgård utanför Enköping men också en fantastisk hästflock hos Carolina Berg Rustas i Ramsberg som dedikerar sig till att undersöka hur vi kan skifta från en dominanskultur till en tillitskultur och specialiserat sig på traumaarbete.

Hästarna på Rotbrunna kommer också att agera era enskilda hästguider då ni får en hästguide var som kommer göra denna resa med dig. För att spegla dig och ge dig en djupare förståelse i hur du fungerar och vilken funktion du fyller i livsväven så att du ännu tydligare kan kliva in i din gåva i livet.

Resan kommer också att innehålla 3 stycken transformerande, enskilda sessioner med Lina Petersdotter Johansson som håller i detta utrymme och agerar brygga/tolk mellan hästarna och oss människor under våra träffar. Sessionerna kan vara tillsammans med din hästguide eller uppkopplat till den andliga världen i stort. De kan antingen ske digitalt eller i ett fysiskt möte. Lina blandar sin gedigna erfarenhet av traumaarbete, kommunikation över art och energigränser och ekopedagogik med shamansk healing för att kunna ge dig ett tryggt och mångfacetterat utrymme att kliva in i för din transformation.

Ett brett digitalt material kommer också att ingå med meditationer, övningar och inspiration för att ge dig stöd mellan träffarna så att du kan hitta mer och mer av ditt egna självledarskap, i din egen tillit till dig själv.

Upplägg helgträffarna

Helgträff 1: 30 September- 2 oktober 2022

Rotbrunna Häst och kursgård utanför Enköping.
Tema: Allt börjar med närvaron till dig själv (skifta från utåt till inåt).
Att känna din egna, fysiska kropp, dina känslor och din energi är grunden till att möta andra från en plats av öppenhet, tillit och kärlek. Så vi börjar där, i grunden. För att bygga ett fundament som du hela tiden kan komma tillbaka till och fördjupa. Genom meditationer, trumning, sång, body awareness övningar och guidande av hästarna så landar vi in i relationen till våra kroppar, känslor och vår energi. Du får också möta din guidehäst som får börja med att spegla din fysiska, emotionella och energimässiga kropp för att du ska kunna få syn på hur du behöver möta dig själva i fysisk form på den här resan och därmed börjar en karta för året som kommer att ta form så att du kan börja leda dig själv på din väg.

Helgträff 2: 18-20 November 2022

Rotbrunna Häst och kursgård utanför Enköping.
Tema: Kliv in som aktiv flockmedlem (skifta från människornas till hästarnas perspektiv).
När vi börjar återkoppla till våran egen kropp, känslor och energi kan vi därifrån undersöka mötet med andra. Börja röra oss tillsammans och kliva in som en aktiv del i flocken istället för att se oss som en separerad del utifrån. Vi låter våra hjärtan mjukna och upptäcker vad som sker. Vilka skyddsmekanismer bär vi på, vilka historier berättar vi för oss själva för att inte behöver bli sårbara och vad behöver vi ge oss för att kliva in i kärnan av gemenskap, i flocken istället för att stå som den koloniala övermakten vi så länge varit, utanför och ovanför övriga naturen. Vi låter hästarnas leda in oss i deras perspektiv och ser vad vi hittar där.

Helgträff 3: 24-26 Mars 2023

Rotbrunna Häst och kursgård utanför Enköping.
Tema: Läka våra trauman från dominskulturen mellan hästarna och människorna (skifta från förövare/offer till fri).
För att kunna skifta från en kultur av dominans till en kultur av tillit så behöver vi läka de trauman och sår som skapats på vägen och som fortsätter att upprätthålla den destruktiva kulturen. Vi behöver göra plats i oss för att kunna kliva in i något nytt. Den tredje helgträffen ägnar vi därför åt trauma release och för att få en grundläggande förståelse för vad som krävs för att trauman ska kunna läkas. Vi kommer också i samband med traumaarbetet titta på vilka historier vi berättar och från vilken plats i oss som de kommer ifrån och vad behövs för att vi ska kunna berätta den nya berättelsen.

Helgträff 4: 16-18 Juni 2023

Carolina Rustas Bergs flock i Ramsberg.
Tema: Släpp kontrollen och hänge dig till upplevelsen (skifta hela vägen in i tilliten).
När vi har läkt våra trauman är det dags för att kliva in ännu djupare i tilliten, att släppa kontrollen och hållas av flocken/gemenskapen på en ännu djupare nivå. Här bjuder Carolinas flock in till att undersöka vad det innebär att hålla ett tryggt utrymme som grupp och hästen Coppan vill ta oss in i en resa av att lämna över oss helt till processen och lita på allt som sker. Vi kommer under denna helg att bo i tält ute vid hästarnas hage och ha tillgång till en vacker sjö samt laga mat osv tillsammans. Gemenskap och samlevnad är nyckeln i att möta tilliten på ett ännu djupare plan.

Helgträff 5: 27e-30e Juli 2023

Rotbrunna Häst och kursgård utanför Enköping.
Tema: Fördjupa tilliten till livet och dig själv (skifta från osäkerhet till självklarhet).
Den avslutande helgträffen blir en långhelg där vi spenderar livet i flocken på Rotbrunna så mycket som möjligt. Exakt hur den kommer se ut vet vi mera när den närmar sig men den kommer vara ett samskapande av samtliga deltagare (hästar som människor) och syftet är att du som deltagare ska få kliva in än mer i ditt självledarskap, in i flocken och ta din plats än mer i livets väv.

Praktisk info

Boende: Ingår på Rotbrunna samtliga träffar där. De träffar vi sover utomhus så tar vi med oss egna tält och sovgrejer. Tält osv löser vi tillsammans, alla måste inte ha egna tält.
Mat: Ingår och lagas till oss under de tre första träffarna på Rotbrunna. Under de två sista träffarna där vi är utomhus så lagar vi också mat utomhus. Maten är vegetarisk och glutenfri. Anmäl om du har andra matpreferenser som vi behöver ta hänsyn till.


Din investering: 42 000kr

Kan betalas som helsumma eller läggas upp på avbetalning på upp till 14 månader (med sista betalning senast augusti 2023) utan extra kostnad.


Anmälan: Skicka in din anmälan till linapetersdotter@gmail.com.

Ange din fakturaadress och eventuella matpreferenser, om du vill dela upp din betalning och annan info som du känner kan vara viktig för Lina att veta kring ditt deltagande.

För mer information om Lina och hennes arbete med hästarna se www.schoolofmotherearth.com samt www.hastarnasvisdom.com.

Med största och ödmjukaste tacksamhet,
Lina och hästarna