Lena Åkesson

Lena Åkesson har sin debut som medförfattare i boken Hästarnas Visdom, hon lever idag sitt liv tillsammans med hästar, hundar och en katt på en gård på landet.

Hästarna har alltid, på olika sätt, varit en del i hennes liv, som ryttare, hästägare och genom olika ridresor över världen, under det senaste decenniet har relationen med dom förändrat, fördjupats och banden stärkts efter upplevelser och kriser som skapade frågor om livets mening.

Ett av hennes syften i livet är att skapa en varm, tillåtande samlingsplats på gården Nötbacken med dess harmoni, djur och natur, en plats där allt är möjligt. Här hjälper hästarna och hundarna till att guida och läka människor till ett bättre mående och livskvalité. Hon vill förmedla hur vi genom tillit, kärlek och att öppna upp våra sinnen kan skapa fantastiska och givande relationer med oss själva och hästarna.

Hon vill belysa hur djuren hjälper till i processer som underlättar att nå fram till människor och skapa relationer, deras insatser i olika sinnes- och känsloupplevelser, deras närvaro i nuet, speglingar och bekräftelse. Hon vill öka förståelsen för vad hästunderstödda insatser är och att dess användning ska ses som ett accepterat komplement till den vanliga vården.

Lena driver Nötbackens TerapiDjurgård, vars verksamhet är coaching, stresshantering, meditation och mindfulness med hästar. Hon arrangerar även kurser och events och samarbetar med en kbt-terapeut och andra partners som arbetar med välmående, där den gemensamma synen är att människans och hästens kropp, knopp och själ behöver näring för att skapa balans, harmoni och glädje.

Läs mer om verksamheten på nötbacken här:

Hemsida: www.nötbacken.se         

Facebooksida: https://www.facebook.com/N%C3%B6tbackens-TerapiDjurg%C3%A5rd-1189638914525957