Anna Edvardsson

Anna är en klok, varm och handlingskraftig kvinna. Hon drivs av att utvecklas inom livets alla områden där mötet med individen, djur och människa, är det centrala. 

För Anna är det viktigt att tillåtas vara den man är, att få vara så äkta som det bara är möjligt, för att på så sätt utveckla sin potential. 

I sin författardebut beskriver Anna sin resa från anpassning till medvetenhet och slutligen till en inre expansion och med den en större upplevd frihet som varit möjlig tack vare hästarna i hennes liv där Candide har haft en framträdande roll. Anna vill med sin text inspirera läsarna att våga utmana sina föreställningar, ge känslorna utrymme och landa i tillit för att gå just sin väg i livet. 

Annas vision är att förändra hästarnas livsvillkor och människans syn på dem, från att vara de objekt som de i många fall är tillsammans med människan idag, till att bli sedda som subjekt, som individer med så mycket att lära oss. För det krävs det mod att stanna upp, lyssna, ta in och känna bortom den rädsla som ligger som ett skal kring vårt innersta, vår empati och kärlek. 

Hösten 2021 påbörjar Anna ännu en resa i hästarnas tecken, denna gång till *FEEL praktiker. Som FEEL praktiker hoppas Anna tillsammans med hästarna på gården få bistå människor i deras personliga utveckling. 

*FEEL – Facilitated Equine Experiential Learning® / Faciliterat upplevelselärande med hästar

Anna är också aktiv i utvecklings- och certifieringsprogrammet Etisk hästhållning. För mer info se Etisk hästhållning på Facebook eller maila etiskhasthallning@gmail.com

Möjlighet att besöka gården och hästarna finns.
Kontakt: Eqquego@gmail.com
Facebook: Bösebo Gård