Hanna Rosvall

Hanna Rosvall började skriva så snart hon kunde hålla i en penna. Skrivandet var ett kall och handen letade sig till pappret långt innan hon kunde uttrycka sig genom bokstäver och ord.

Skrivandet visade sig bli Hannas yrke och sedan 2009 har hon jobbat heltid som copywriter och spökskrivare – i Norden såväl som internationellt. En av framgångarna som betytt mest för Hanna är ändå när hon under skoltiden vann en uppsatstävling med texten ”Hästen och jag”.

Hanna kände sig dragen till hästarna redan från ung ålder. Hon började rida som 7-åring och blev en satsande hoppryttare med stora ambitioner. Livet ville dock annorlunda och Hanna gjorde en stor inre resa som fick henne att sätta relation framför prestation.

När Hanna blev utbränd 2013 slöt hon äntligen fred med sin högkänslighet. Hon upplevde ett andligt uppvaknande och studerade till yogalärare. I samband med att hon tog emot de stora initieringarna, Hatun Karpay, av schamaner i Peru fick Hanna åter kontakt med sin förmåga att kommunicera med djur och natur. Hon insåg att budskapen kommer till henne i form av dikter som hon delar genom Instagram-kontot @florafaunapoetry.

Hanna är en mästare på att vandra mellan världar och synliggöra det osynliga. Hon har en förmåga att skriva på ett sätt som berör och delar frikostigt med sig av livet med sin guldhäst genom Instagram-kontot @hannaoguldis.

Kontakt: hanna.m.rosvall@gmail.com

Instagram: www.instagram.com/hannaoguldis
www.instagram.com/florafaunapoetry