Jenny Andersson

Jenny lärde känna hästar helt bortom traditionella discipliner, och hon är idag en del av flera flockar. I en av dessa flockar finns hennes mentor, och Jenny är väldigt tacksam att deras krokiga stigar möttes.
Han är en liten ponny med en stor filosofisk själ och han beskriver Jenny som lugn, eftertänksam, trygg och komplicerad. Enligt honom når hennes uppgifter aldrig ett mål och det finns alltid något annat runt hörnet, vilket han i sin tur tycker är väldigt spännande! Han ser visdomen av många olika flockroller i Jenny, ”Du är ingen, du är allt”.

Han ser stolt på hennes varma och helande händer som en oerhört stor tillgång. Händer som känner, ser, lyssnar in och berör andra. Både på ett fysiskt plan, men även som tankar och känslor. När han förmedlar det ser han nöjd och lite hemlighetsfull ut och tycker att hon har nyfikenhet, mod och uppriktighet i förhållande till sig själv och andra.
Han förmedlar också att fullständig närvaro inte är vad man tror, det är något mycket mer!

Jenny har båda fötterna stadigt förankrade i jorden och besitter även förmågan att kärleksfullt hålla rummet för eventuella möjligheter.

Hennes hjärta, känsla och omedelbara visshet vägleder hennes handlingar, letar lärdomar samt ser andra i sitt fulla ljus. Jenny själv känner också tillit till den kunskap och erfarenhet hon besitter. Hon är bland annat utbildad i Mioterapi, osteopati (D.O B.Sc.) och i jordning. 

Kontakt: Jenny@iLycke.se
Hemsida: www.iLycke.se
Facebook: jenny.andersson.311493
Instagram: Jenny.Andersson, ModerJordad, Mioflocken