Frida Steen

Frida Steen bor och verkar på Steengärdsgården med sin familj, hästar, katter, hönor, får, getter och en hund. Hennes passion och förmåga är att möjliggöra möten mellan människor och djur för själslig och personlig utveckling. Dessa möten sker i  en naturligt magisk miljö med jorden, ängarna och skogen runt omkring.  

Frida är utbildad i Hälsopromotion med flertalet vidareutbildningar inom hästterapi och kurser med inriktning på barn och djur. De senaste fyra åren har hon fördjupat sig i Mioterapi, en utbildning i samexistens och kommunikation över artgränser för djurkommunikatör Emelie Cajsdotter. 

På Steengärdsgården utforskar Frida samexistens mellan djur och människor. På vilka sätt vi kan leva tillsammans på så jämlika villkor som möjligt. Här finns en hästflock som själva väljer om och på vilket sätt de vill arbeta tillsammans med människor.

Fridas energi och positiva syn skapar en varm och välkomnande miljö. Hon ser och möter stora och små, två och fyrbenta, med värme och omtanke. En flock med plats för fler. Välkomna!

Kontakt:frida@steengardsgarden.se
Instagram: @steengardsgarden
Hemsida: www.steengardsgarden.se