Kajsa Ängquist

Kajsa Ängquist är en sökande själ som äntligen hittat sin flock. Hon är tålmodig, lojal och värderar vänskap högre än det mesta. Hon rör sig långsamt genom livet, på mer än ett plan.  

Detta ger Kajsa en enorm fördel i hennes arbete som hovvårdare för barfotahästar, då hon har ett annat tempo än de flesta andra. En egenskap som gör henne tålmodig och noggrann, och alltid mån om att lyssna på och anpassa verkningen efter hästen. Att jobba med hästen, istället för emot.

Att röra sig långsamt kommer med sina utmaningar, då hon har ett annat tempo än i samhället i stort, och hon har därför ofta känt sig utanför och missförstådd. Kanske är det just detta som gjort att hon dragits så starkt till djuren. Till hästarna.

I tonåren hittade hon vägen till en mer andlig syn på världen, och det blev till ett andrum i vardagen. Hon hittade folk som påstod att man kan prata telepatiskt med djur, och hennes nyfikenhet var fångad. 

Kajsa har gått flera kurser, bland annat i djurkommunikation, för Beatrice Rudberg. Det har varit en viktig del i Kajsas läkning att få möta hästarna på det viset, och bryta igenom illusionen att alla kan utom hon.


Kajsa håller fortfarande på att hitta sin väg och plats i livet, och detta året deltar hon i det shamanska årsprogrammet Vattnets väg – Nordens visdom, på School of Mother Earth.

Hon upptäcker nya delar av sig själv, läker sår och jobbar med att bryta destruktiva mönster. Skalar av lager efter lager av rädslor, för att komma närmre att stå i sin fulla kraft. Att hitta glädje och kreativitet, att få utrymme för lekfullhet är också viktigt för välmåendet. 

Något Kajsa bär med sig just nu är hur hästar som har rollen healer jobbar; nämligen att se det friska i varje individ. För det är först genom att se den friska kärnan som läkning på riktigt kan ske.

Kontaktinfo:
Facebook: Strålande Hovar