Katharina Brännlund

Katharina Brännlund är själslig vägledare och författare. Hon brinner för att vägleda människor, öka deras själsliga medvetenhet för att balansera och växa i sinne, kropp och själ.

Katharina guidar genom intuitiva samtal, enskilt eller i grupp. Det kan vara fysiska möten, online eller via skriftlig vägledning och guidning. Hon menar att mötet mellan människor är otroligt kraftfullt och nya dörrar kan öppnas till en djupare medvetenhet. Samtalet kan också gälla frågor som viktiga vägval i livet eller att lösa inre blockeringar och rädslor. Ibland har personen sorg, upplevt förlust, genomgår en kris eller har upplevt ett trauma. Katharina vill öppna upp sinnet för nya tankar, handlingar och bryta gamla mönster och föreställningar. Hon har alltid haft ett stort intresse för hästar och andra djur och vet att i kontakten mellan människa och djur finns mycket att hämta för att öka personens egen inre förståelse.

Katharina kan i samtal, enskilt eller i grupp vägleda genom livskunskap, intuition, energimedvetenhet, symboltolkning, numerologi, drömtolkning, teckentolkning samt genom vägledning och insiktskort med tarot, orakel och änglakort. 

Genom dialog i grupp ges möjlighet att stanna upp, lyssna, få ny kunskap, möta likasinnade, ha möjlighet att ställa frågor, spegla varandra samt att reflektera. Samverka tillsammans leder till växande och helande. 

Medan i den enskilda dialogen kan viktiga pusselbitar hittas för att göra nya aktiva val i livet.

Kontakt: info@vackerdialog.se
Instagram: @vackerdialog
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100063559893198