Sari Ylitapio

Sari Ylitapio är healer, terapeut, coach och djurkommunikatör som jobbar med människor så väl som hästar. Sari vägleder dig som vill möta dig själv på ett djupare plan med stöd av hästars och naturens visdom för läkning och själslig utveckling. Hästarna och naturen är det som ger henne energi och inspiration och fortsätter att driva hennes utveckling framåt.

Hon behandlar hästar både i förebyggande syfte och vid rehabilitering efter skada. Sari bor i Överkalix och är verksam i norra Sverige och Finland.

Kontakt: hastrehabnorr@gmail.com

Instagram: https://www.instagram.com/hastrehabnorr/

Facebook: https://www.facebook.com/hastmassorsari

Hemsida: https://www.hastrehabnorr.com